สอบถามรายละเอียด : 02-172-6490
แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อดีเซิร์ฟเวอร์

เรียน ลูกค้าดีเซิร์ฟเวอร์ทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ

เนื่องจาก ทางทีมงานมีการ เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง เว็บไซต์ DeeServer โดยมีการเปลี่ยนแปลง URL

จาก http://www.deeserver.net/

เป็น http://www.deeserver.co.th/

ทางทีมงานขอแจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ โดยเปลี่ยนจาก .net เป็น .co.th
เช่น support [at] deeserver.net จะเปลี่ยนเป็น support [at] deeserver.co.th

มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2556 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

QUALITY GUARANTEE

guaranteeDeeServer Hosting รับประกัน ความพึงพอใจสูงสุด ยินดีคืนเงินภายใน  7 วัน!!

QUESTIONS?

DeeServer specializes in customer satisfaction.

Call us :

Tel : (66) 02-172-6490
Fax : (66) 02-172-6491

Email : support [at] deeserver.co.th
Goto : Support Forum

TECHNOLOGY

Server เครื่องล่าสุด (เครื่องที่ 9)
Corporate Cloud Server
Intel Modular Server (Blade Server)
4 x Intel Blade Server
CPU : Intel Xeon E5645 2.40GHz
Core : 6 Cores/CPU (HT)
RAM : ECC DDR3 144GB
HDD : Raid-6 , 14x500GB
HP P2000 : Raid-5, 12x300GB SAS
S/W : vmWare ESXi 5 + vCenter

Thailand Directory Web Statistics at truehits.net
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
0117314802024